Parallax Image

1prV
fondo

 etiveg1

Pasta Fresca di Semola di Grano Duro con ripieno ai Funghi Shiitake Bio – vegana

Ingredients:

durum wheat semolina, tofu, shiitake mushrooms.

 

 

Salva

Salva

Salva